Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKGEB)

TEKGEB 260.000 m2 yüz ölçüme sahip olup, daha ziyade, küçük ve/veya orta ölçekli kuruluşların faal olduğu bir alan niteliğindedir. Toplam kapalı alan 1.575 m² dir.

TÜBİTAK Teknoloji Geliştirme Bölgesi TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’ nde yer almaktadır ve gelişime açık olarak 260 bin m2 alan üzerine kuruludur. E-5 ve TEM’e çok yakın, İstanbul’a 45 km, İzmit’e 42 km, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 15 km, Eskihisar Feribot İskelesi ve planlanan Körfez karayolu geçişine 5 km uzaklıktadır. Yakın zamanda Marmaray ve Metro hattının Gebze Yerleşkesinde kurulması beklenmektedir.

AR-GE, Yazılım ve Tasarım faaliyetlerin gerçekleştirildiği bölge “Teknoloji Geliştirme Bölgesi”

TEKGEB'te farklı özelliklere sahip, çeşitli ölçekte modern ofis alanları mevcuttur.

Yüksek / ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri / geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ifade eder.

m216360Toplam Kiralanabilir Kapalı Alan
m214000TGB İdari ve Kuluçka Binası
m22000TGB Prefabrik Ofisler
m2360Kuluçka Merkezi Ofisleri
NEDEN
MARMARA TEKNOKENT TEKGEB?
AR-GE, Yazılım ve Tasarım Firmalarına Vergisel Avantajlar
Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti
Yazılım Geliştirenler İçin KDV Muafiyeti
Personel Ücretleri Vergi Muafiyeti
SGK Primi İşveren Hissesinde %50 İndirim
Gümrük Vergisi İstisnası

Teknolojik Ürün Seri Üretimi İstisnaları


Teknopark Yönetmeliğine göre işletmeler, teknoparklarda başlatıp sonuçlandırdıkları AR-GE projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının izin vermesi şartıyla Bölge içerisinde yapabilirler.

Yazılım ve AR-GE faaliyetleri sonucu meydana getirdikleri ürünleri seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, Bu ürünlerin satılmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı İstisnaya konu edilecektir.

Üretim ve pazarlama dolayısıyla elde edilen kazançlar ise vergiye tabi tutulacaktır.DİĞER HİZMETLER
TEKGEB'DEN KARELER