Kuluçka Merkezi (TAHA)


Teknoloji Transfer Ofisi

Firmanızın Tüm İhtiyaçları Tek Bir Noktada!

Marmara Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi, akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü ve üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör arasında; araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları sağlanması yönünde faaliyet gösterir.

NEDEN
MARMARA TEKNOKENT TAHA?
TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi Destekleri
Ulusal ve uluslararası AR-GE Fonlarından Yararlanma İmkanı
Fikri Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması
Vergisel ve Mali Teşviklerden Faydalanma İmkanı
Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Kurulması
KULUÇKA MERKEZİ'NDEN KARELER