Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminde Ticarileştirme Modellerini Değerlendirme Online Konferansı Gerçekleştirildi